Indkaldelse til Generalforsamling den 9. maj 2019

Velkommen til Generalforsamling i Foreningen til bevarelse af postbåden BRØDRENE

Dato: torsdag den 9. maj 2019

Tidspunkt: 18:00 – 21:00

Sted: Borgerhuset i Voerså

Tilmelding senest mandag den 6. maj.

Foreningens medlemmer og særligt inviterede vil blive budt på middag ved mødets start. Vi glæder os til at se jer.

Dagsorden:

  • Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år
  • Fremlæggelse af årsrapport og ledelsens beretning med revisionspåtegning samt beslutning om godkendelse af årsrapporten
  • Strategiske initiativer for det kommende år
  • Godkendelse af budget
  • Valg af revisor
  • Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer.