Sponsorer

Den primære støtte til BRØDRENE opnås gennem aktiv deltagelse i Foreningen til bevarelse af postbåden BRØDRENE. Her udgør de personlige medlemmer en væsentlig andel i såvel bevarelsesarbejdet som den vidensindsamling og -spredning af BRØDRENE’s historie, som spiller en central rolle i aktiviteterne omkring båden.

BRØDRENE’s bevarelse støttes også gennem forskellige former for sponsorater som på nærværende side fremhæves med en særlig opmærksomhed.

Disse sponsorater kan være enkeltestående støtte til specifikke projekter eller medlemskaber af foreningen som B-medlemmer: Støttemedlemmer i form af erhvervsdrivende virksomheder, offentlige institutioner, fonde m.v.

Sponsorerne:

 

Asaa Havneservice har støttet BRØDRENE siden 1977 primært omkring motorarbejde eksempelvis klargøring og ilægning af ny motor samt løbende service.

 

 

Maskinfabrikken FREM har støttet BRØDRENE siden 1977 gennem diverse metalarbejde såsom løbende beslagsarbejde, udforming og vedligehold på diesel- og vandtanke samt bidrag til ballast.

 

 

Skibsbevaringsfonden støtter BRØDRENE gennem lån til restaurering samt en betydelig konsulentbistand i bevarelsesarbejdet.