BRØDRENE

BRØDRENE

BRØDRENE er en tidligere postbåd, som besejlede ruten Frederikshavn – Hirsholmene indtil 1970. Den er bygget i 1899 på N. Nielsen & Søns Værft i Frederikshavn.

I dag er BRØDRENE fortsat hjemmehørende i Nordjylland og har gennem de sidste 40 år sejlet i indre danske farvande. BRØDRENE gennemgår for tiden en større renovering på Hobro Værft, støttet af Skibsvbevaringsfonden. BRØDRENE er erklæret bevaringsværdig og set i et historisk og kulturmæssigt perspektiv umistelig som en unik og væsentlig del af den danske sejlende kulturarv.

Foreningen til bevarelsen af postbåden BRØDRENE

Det er foreningens formål at støtte restaureringen, bevaringen og sejllads af BRØDRENE som et bevaringsværdigt skib i overensstemmelse med Skibsbevaringsfondens vejledninger og retningslinjer i danske og omkringliggende farvande, og derigennem arbejde for en eksponering af båden til glæde for alle med interesse i skibs- og kulturhistorie. Herunder hører indsamling og vedvarende dokumentation af BRØDRENE’s historie.

 

This error message is only visible to WordPress admins

Error: Access Token for brdr_dk is not valid or has expired. Feed will not update.

There's an issue with the Instagram Access Token that you are using. Please obtain a new Access Token on the plugin's Settings page.